Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Tuv : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; vannlinje: Kjartan Orvedal ; kart: Julio H. Pereira Sepulveda
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2014:23
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hemsedal kommune / Hemsil
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Feil ISBN 978-82-410-0970-9 i rapporten
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Grønndøla og Mørkdøla, samt
Hemsil ved Tuv. Denne rapporten kartlegger dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom-, flomvannstands- og flomsoneberegninger. Flomberegningen er basert på beste tilgjengelige historiske data, mens klimafremskrivningene tar utgangspunkt i lokale hydrologiske modeller koblet mot klimamodeller og utslippsscenarioer. Beregningene er utført med modellverktøyet MikeFlood som er utviklet av DHI
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_23.pdf