Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av potensial for små kraftverk i Norge : forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater
Ansvar:ansvarlig: Torodd Jensen ; forfatter: Astrid Voksø ... [et al.]
Forfatter:Voksø, Astrid / red.: Jensen, Torodd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0526-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.92.004.17(282.248.1) / 621.221.004.17(282.248.1) / 621.311.2.004.17(282.248.1)
Serie:NVE Rapport ; 2004:19
Emneord:Beregninger / Kartlegginger / Kraftpotensial / Småkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Astrid Voksø, Hallvard Stensby, Kjersti Mølmann, Christian Tovås,
Seming Skau og Olav Kavli
Sammendrag: NVE har utviklet en ny metode for digital ressurskartlegging av små
kraftverk mellom 50 og 10 000 kW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt
tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnadsfunksjoner. Rapporten
inneholder resultater og beskrivelse av metoden som er brukt med angivelse av
svakheter på grunn av nødvendige forenklinger og det arbeid som må videreføres
for å øke kunnskapen om ressursen ytterligere. Samlet har vi funnet ca. 18 TWh
med investeringskostnad under 3 kr/kWh. I tillegg kommer ca. 7 TWh fra Samlet plan
slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kWh er
ca. 25 TWh. NVE antar at opp mot/ca 5 TWh av dette potensialet kan realiseres i
løpet av en ti års periode.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_19.pdf