Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2007
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hanne Guri Haavik Bøhmer ... [et al.]
Forfatter:Bøhmer, Hanne Guri Haavik / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:75 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0636-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2007:7
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hanne Guri Haavik Bøhmer, Erik Holmqvist, Håkon Mørch Korvald, Per
Tore Jensen Lund, Arne Fredrik Lånke og Nils Spjeldnæs
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Kraftprisfallet fortsatte i første kvartal, og ved utgangen av kvartalet
var prisen ved den nordiske kraftbørsen under 20 øre/kWh. Det er om lag en tredel
av hva den var i august i fjor. Alle vesentlige faktorer som påvirker nordiske
kraftpriser har trukket i retning av lavere priser i denne perioden. Mye nedbør og
tilsig til kraftmagasinene har normalisert magasinfyllingen. Brenselpriser og prisen på
utslippstillatelser for CO2 har falt. Økt vanntilgang og lavere produksjonskostnader
for termisk kraft (gass, olje og kull) har imidlertid ikke ført til økt nordisk
kraftproduksjon fordi etterspørselen etter elektrisk kraft også har falt.
CO2-kvoteprisen for 2008 er nå mer enn 10 ganger så høy som prisen for 2007.
Dette gjenspeiles også i kraftprisene for 2008 og fremover som er betydelig høyere
enn det prisene hittil har vært i 2007. I gjennomsnitt for første kvartal har en
markedspriskontrakt (spot) vært 9,5 øre/kWh billigere enn en standard variabel
kontrakt. For første gang er nå andelen husholdninger som har standard variabel
kontrakt under 50 prosent.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_07.pdf