Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen
Ansvar:prosjektansvarlig: Mari Hegg Gundersen, Gustav Ebenå
Forfatter:medarb.: Gundersen, Mari Hegg / medarb.: Ebenå, Gustav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[18] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0963-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2014:15
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Finnes også i engelsk versjon (NVE Rapport 2014:24)
Innhold:Sammendrag: Formålet med denne rapporten er å oppsummere innholdet i de nasjonale rapportene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Näringsdepartementet i forbindelse med den første norsksvenske kontrollstasjonen for elsertifikatordningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_15.pdf