Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sluttbrukertiltak og lokal kraftsystemplanlegging
Ansvar:Oslo Energi Konsult
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:55 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.31
Serie:NVE Rapport ; 1998:1
Emneord:Kraftsystemplanlegging / Sluttbrukertiltak
Geografiske emneord:Norge
Note:Koster kr.100.-
Innhold:NVEs hovedmålsetting for arbeidet med lokale kraftsystemplaner (LKSP) er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv utbygging og drift av overføringsanlegg. Viktige instrumenter for å nå målsettingen er langsiktig og effektiv planlegging, samt bruk av riktig dimensjonerte nettløsninger. Det er også viktig å sette fokus på sluttbrukertiltak som kan være gode alternativ til konvensjonell utbygging. Rapporten omhandler gjennomføring av sluttbrukertiltak som alternativ til konvensjonell nettutbygging. Spesielt belyses forutsetninger for tilrettelegging av og kostnader ved ulike sluttbrukertiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_01.pdf