Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre
Ansvar:forfattere: Lena Bygballe og Anne Britt Leifseth
Forfatter:Bygballe, Lena / Leifseth, Anne Britt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:23 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2158-9 / 1501-2832
Klassenummer:502.33
Serie:NVE Rapport ; 2021:27
Emneord:Klimaendringer / Naturfare / Naturhendelser / Skred
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og handlingsplan for de neste årene. Som grunnlaget for dette arbeidet, har vi gjort en enkel evaluering som legges fram i denne rapporten, sammen med en kort oppsummering av resultater fra samarbeidet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_27.pdf