Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2005
Ansvar:redaktør: Amir Messiha ; forfatter: Amir Messiha , Anders Grønstvedt og Karstein Brekke
Forfatter:Messiha, Amir / Brekke, Karstein / Grønstvedt, Anders
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:61 s. - kol. diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0593-8 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64(481)
Serie:NVE Rapport ; 2006:4
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Har vedlegg som erstatter tabell 6 i originalen grunnet feil i denne
Innhold:Sammendrag: Innrapporterte data for avbrudd med varighet lengre enn tre min-
utter, som følge av hendelser i høyspentnettet, viser at det har vært en ned-
gang i ikke levert energi (ILE) for sluttbrukere i 2005 sammenlignet med tidligere
år. Totalt utgjorde ILE 15,61 GWh hvorav 9,87 GWh og 5, 74 GWh var forårsaket
av hhv ikke varslede og varslede hendelser. De fleste avbrudd skyldes hendelser i
distribusjonsnett. For 2005 har vi blant annet følgende nøkkeltall for hendelser i
høyspenningsnettet: 2,96 avbrudd, 3,95 timers avbruddsvarighet og 0,13 promille
ILE av levert energi. Til sammenligning var tilsvarende tall for perioden 1996-2004 i
gjennomsnitt 3,21 avbrudd, 5,02 timer avbruddsvarighet og 0,26 promille
ILE av levert energi. Nøkkeltallene er gjennomsnittstall for hele nettet og referert
rapporteringspunkt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_04.pdf