Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Avbrotsstatistikk 2013
Ansvar:redaktør: Camilla Aabakken ; forfattere: Camilla Aabakken ... [et al.]
Forfatter:Aabakken, Camilla
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:x, 90 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1025-5 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2013"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:74
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Camilla Aabakken, Hege Sveaas Fadum, Astrid Ånestad, Fredrik Hageengen og Ragnhild Aker Nordeng
Innhold:Sammendrag: Formålet med denne publikasjonen er å gi oversiktstall for
avbruddsforholdene for hele landet, samt på fylkes-, nettselkaps- og
sluttbrukergruppenivå
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_74.pdf