Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forbedring av flomvarslingas verktøy : rapport fra FoU-prosjektet 81057, 2011-2014
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt ... [et al.]
Forfatter:Langsholt, Elin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:566(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:50 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1097-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01
Serie:NVE Rapport ; 2015:50
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller
Note:Forfattere: Elin Langsholt, Ingjerd Haddeland, Thomas Skaugen, Stein Beldring, Erik
Holmqvist og Heidi Bache Stranden
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra
prosjektet 81057. Prosjektet har hatt som fokus å videreutvikle flomvarslingens modellrammeverk og forbedre de hydrologiske modellprognosene så treffsikkerheten øker og presisjonen kan angis. Prosjektet har også vært opptatt av at det store og mangeartede datamaterialet som tilflyter flomvarslingstjenesten skal
tilgjengeliggjøres og tas i bruk, slik at prognosegrunnlaget blir bredest mulig
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl566(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl566(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_50.pdf