Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forbrukerens tilpasning i strømmarkedet 2017 : Konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Stian Skaalbones
Forfatter:Skaalbones, Stian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:81 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1658-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:658.89(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:8
Emneord:Energi / Energibruk / Energikostnad / Forbrukeradferd / Husholdning / Kraftmarked
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse
gjennomført med et representativt utvalg av norske husholdninger. I tillegg presenteres resultatene fra dybdeintervjuer med et mindre utvalg av respondentene fra spørreundersøkelsen samt dybdesamtaler med to fokusgrupper. Målsetningen med undersøkelsene er økt innsikt i husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_08.pdf