Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Odd Arne Fauskerud ... [et al.]
Forfatter:Fauskerud, Odd Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:36, 10 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0863-4 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2012:75
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Materialegenskaper / Naturskader / Sprøbruddmaterialer
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt
på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i stabilitetsberegninger. Videre gis et overordnet blikk inn i praktisering og empiriske sammenhenger i litteraturen. For bransjen er det gitt en situasjonsbeskrivelse ift. bestemmelse/valg og anvendelse av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer. Rapportens siste del gir prosjektgruppens anbefalinger for uttak av anisotropiforhold i sprøbruddmaterialer og avslutter med anbefalinger for videre arbeider
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_75.pdf