Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1322 Hvittingfoss : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland
Forfatter:Tveit, Morten / Aasland, Rolf / red.: Haugen, Ellen Elizabeth Davis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[32] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1522-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:69
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler utredningen av faresone for
kvikkleireskred 1322 Hvittingfoss. Sonen er delt i tre soner: 1322 Hvittingfoss, 1879 Vesetrud og 1880 Søndre Vesetrud. Det er ikke gjort en fullstendig utredning iht NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Rapporten er skrevet av Rambøll og har ikke gjennomgått uavhengig kvalitetssikring
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_69.pdf