Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Avbruddsrapportering : vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen hos seks nettselskap : konsulentrapport utarbeidet for NVE av Norconsult Informasjonssystemer
Ansvar:redaktør: Norconsult Informasjonssystemer ; forfattere: Bjørn Hakavik, Anne Merete Bjørnås
Forfatter:Hakavik, Bjørn / Bjørnås, Anne Merete
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[95] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1540-3 / 1501-2832
Klassenummer:35.07:621.31.004.64(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:87
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Rapportering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE har bedt Norconsult Informasjonssystemer gjøre vurdering
nettselskapenes arbeid med registrering og rapportering av avbrudd. Norconsult Informasjonssystemer har utført en spørreundersøkelse etterfulgt av intervjuer hos seks ulike nettselskap. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, sammen med Norconsults observasjoner
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_87.pdf