Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 3. kvartal 2006
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Lars Olav Fosse ... [et al.]
Forfatter:Fosse, Lars Olav / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:69 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2006:12
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Lars Olav Fosse, Carl Petter Haugland, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen
Lund, Arne Fredrik Lånke og Nils Spjeldnæs
Innhold:Sammendrag: Det nyttbare tilsiget til det norske kraftsystemet var i tredje kvartal
9,7 TWh mindre enn i et normalår. Nedbøren var imidlertid som normalt, og
tilsigssvikten skyldes lite snø i fjellet. I Sverige var tilsiget i tredje kvartal 7,1 TWh
lavere enn normalt. Ved utgangen av kvartalet var det et underskuddet i forhold til
median fylling på 27,5 TWh i norske og svenske magasiner. Samlet var dermed den
nordiske kraftproduksjonen 8 prosent lavere i tredje kvartal i år enn i fjor. Lav
vannkraftproduksjon og problemer med flere kjernekraftverk forklarer den lave
produksjonen. Kraftforbruket i Norden falt med 3 prosent fra tredje kvartal i fjor til i
år. I Norge var forbruket 8 prosent lavere i tredje kvartal i år enn i samme periode i
fjor. Varmt vær, høye kraftpriser og lavere industriforbruk forklarer fallet i forbruk.
Norges samlede krafteksport var 0,8 TWh i tredje kvartal, mens Norden under ett
hadde en import på 4,5 TWh i tredje kvartal. Elspotprisene i Norge ble i snitt 49
øre/kWh i tredje kvartal, og det er en økning på 36 prosent fra andre kvartal og mer
enn dobbelt så mye som i tredje kvartal i fjor. Prisoppgangen skyldes først og fremst
den knappere ressurssituasjonen i vannkraftsystemet og kjernekraftproblemene i
Sverige.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_12.pdf