Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsdokument: Endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : endringer om sikkerhet for avanserte måle- og styringssystem (AMS) : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfattere: Philip Strøm Anthonisen og Hanne Alette Hillestad
Forfatter:Anthonisen, Philip Strøm / Hillestad, Hanne Alette / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:8 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1797-1 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2018:102
Emneord:Brytefunksjonalitet / IKT-sikkerhet / Målesystemer / Måleverdier / Regulering / Styringssystemer
Geografiske emneord:Norden
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE har sett behov for å definere system for fjernstyrt inn- og utkobling av strømuttaket i målepunktet til AMS-målere. I denne rapporten behandles
tilbakemeldingene NVE mottok i tidsrommet definisjonen var ute til høring. NVE har vurdert at det opprinnelige forslaget skal opprettholdes
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_102.pdf