Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:IKT-sikkerhet ved anskaffelser og tjenesteutsetting i energibransjen
Ansvar:redaktør: Janne Hagen ; forfatter: Elisabeth Kirkebø, Mathias Ljøsne
Forfatter:Kirkebø, Elisabeth / Ljøsne, Mathias / red.: Hagen, Janne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:45 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1762-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.377.6
Serie:NVE Rapport ; 2018:90
Emneord:IKT-sikkerhet / Industrielle kontrollsystemer / Informasjonssikkerhet / Kraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Energiselskapene er avhengige av leverandører. Samtidig er dataangrep mot virksomheter via digitale verdikjeder en reell trussel. Denne rapporten drøfter IKTsikkerhet i verdikjeden mellom leverandør og energiselskap. Resultatet viser at innsyn i IKT-sikkerhet knyttet til leveransene omfatter i praksis bare det første leddet ned i verdikjeden, noen ganger også underleverandøren. Den komplekse verdikjeden for produksjon og sammenstilling av maskinvare er særlig utfordrende. Rapporten oppfordrer blant annet til videre bransjesamarbeid for å utvikle felles krav
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_90.pdf