Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegninger i regulerte felt — hvordan vassdragsreguleringer og flomforløp påvirker flomforholdene : rapport fra FoU-prosjekt 80507
Ansvar:forfattere: Seija Stenius ... [et al.]
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:110 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2129-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:21
Emneord:Flomberegninger / Flomforløp / Regulert vassdrag / Tilsigsserier / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Seija Stenius, Thomas Væringstad, Per Glad, Erik Holmqvist,
Kolbjørn Engeland og Demissew Kebede Ejigo
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver hvordan ulike tilnærminger for beregning av
flommer i et regulert vassdrag, så som ulike vassdragsreguleringer og flomforløp, påvirker flomforholdene. Det er også utført en litteraturstudie og utarbeidet en rutinebeskrivelse for beregning av tilsigsserier. Analysene er utført vha. vassdragsmodeller der tilsigsserier, observerte vannføringsserier og tidsserier for
vanntilførsel (summen av regn- og snøsmelting) fra seNorge er brukt som inngangsdata. Det er utført en romlig statistisk analyse på vanntilførsel-data for å utarbeide IVF-kurver som igjen er brukt til å konstruere dimensjonerende hendelser for nedbørfeltene. Dette er så brukt for å undersøke hvor følsomme flomstørrelsene er for fordeling av vanntilførselen i tid og rom
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_21.pdf