Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Nittedal
Ansvar:forfattere: Ingunn Weltzien
Forfatter:Weltzien, Ingunn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:59 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1622-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.8)
Serie:NVE Rapport ; 2017:69
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Nitelva / Nittedal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Nittedalsvassdraget fra Løvstad ved riksvei 4 i Hakadal til Slattum. Rapporten kartlegger dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom- og flomvannstandsberegninger, i tillegg til en flomsoneanalyse
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_69.pdf