Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Undersøkelser ved grunnvannstiltak : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:forfatter: Asplan Viak
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:79 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1655-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.001.2(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:6
Emneord:Geohydrologi / Grunnvann / Metoder / Undersøkelser
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Asplan Viak har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om hvilke
undersøkelser som kan gjennomføres ved inngrep i grunnvann.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_06.pdf