Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltal for nettselskap
Ansvar:redaktør: Torunn Høstad Sliwinski; forfatter: Mona Helen Heien ... [et al.]
Forfatter:Skiwinski, Torunn Høstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:108 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1784-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:95
Emneord:Avbruddskostnader / Avkastningsgrunnlag / Drift- og vedlikeholdskostnader / Inntektsrammer / Investeringer / Kostnadsutvikling / Mer- og mindreinntekt / Nettkapital / Nettkostnader / Nøkkeltall / Tillatt inntekt
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Mona Helen Heien, Pål Melvær, Sissel Presthaug Nibstad,
Rozina Yordanova Sergieva og Torunn Høstad Sliwinski
Innhold:Samandrag: Rapporten viser utviklinga i inntektsrammer, kostnadar, avkasting,
investeringar m.m. for bransjen og for Statnett, og på eventuelle skilnader
mellom nettselskap av ulik storleik. I all hovudsak viser rapporten utviklinga
i perioden 2008 - 2017.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_95.pdf