Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Holaelvi (077.2Z) : Sogndal kommune, Sogn og Fjordane
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:15 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1636-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:82
Emneord:Flomberegning
Geografiske emneord:Holaelvi / Norge / Sogn og Fjordane / Sogndal kommune
Note:Har bibliografi. Publikasjonen finnes kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100
og 200 år for Holaelvi i Sogndal kommune. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til
ventede klimaendringer.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_82.pdf