Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vegetasjonsutvikling på forbygningsanlegg : eksempler fra Orkla og Søya i Midt-Norge
Ansvar:Jarle I. Holten
Forfatter:Holten, Jarle I.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:45 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0367-6 / 1501-2832
Klassenummer:627.5
Serie:NVE Rapport ; 1999:1
Emneord:Erosjon / Forbygninger / Vegetasjon
Geografiske emneord:Orkla / Søya
Note:Prosjektleder: Tore O. Sandnæs
Innhold:Rapporten omhandler elvekantvegetasjon på forbygningsanlegg langs Orkla og Søya med status og råd om oppfølging. Det er undersøkt sju lokaliteter langs Søya. Det er lagt vekt på å velge ut forbygningsanlegg med forskjellig alder, grad av tilrettelegging for vegetasjonsetablering og med forskjellige klimatiske forhold. Rapporten gir råd om hvordan man bør stimulere vegetasjonsetableringen på forbygningsanlegg og foreslår blant annet utviklet miljøvennlige frøblandinger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1999/rapport1999_01.pdf