Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1320 Myrahaugen, Hvittingfoss : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland, Håkon Heyerdahl
Forfatter:Heyerdal, Håkon / Tveit, Morten / Haugen, Ellen Davis / Aasland, Håkon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[113] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1521-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:68
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler utredningen av faresone for
kvikkleireskred 1320 Myrahaugen på Hvittingfoss. Sonen er delt i fire mindre soner: 1320 Myrahaugen, 1897 Myrahaugen nord, 1898 Tuft og 1899 Myrahaugen sørøst. For faresonen 1320 Myrahaugen er det gjort en fullstendig utredning iht NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Hovedrapporten er skrevet av Rambøll og kvalitetssikret av NGI
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_68.pdf