Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erfaringar frå ekstremvêret Nina
Ansvar:redaktør: Rannveig Baaserud Nilsen ; forfattere: Rannveig Baaserud Nilsen
Forfatter:Baaserud Nilsen, Rannveig
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1102-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:551.55(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:55
Emneord:Ekstremvær / Kraftforsyning / Kraftsystemer / Strømbrudd / Uvær
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er basert på innrapporteringar frå nettselskap i område som vart råka av ekstremvêret Nina i januar 2015. Totalt 25 selskap hadde utfordringar som følgje av uvêret. Selskapa har rapportert inn forhold knytt til skadar og årsaksforhold, konsekvensar, tiltak og eigne vurderingar og forbetringspunkt
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_55.pdf