Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om klimaavtrykk og livssyklusanalyser
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfatter: Jon Krogvold
Forfatter:Krogvold, Jon / red.: Bjerkestrand, Erlend
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:9 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1841-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:502.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:17
Emneord:Energiregnskap / Klimaavtrykk / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten går vi gjennom klimaavtrykk og livssyklusanalyser
for vindkraft
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_17.pdf