Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Studie av vasstilførsel for utløysing av sørpeskred i ulike snøtypar : eit bidrag til varsling av sørpeskredfare
Ansvar:forfatter: Sunniva Skuset, Monica Sund
Forfatter:Skuset, Sunniva / Sund, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:45 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1923-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2019:36
Emneord:Skredfare / Sørpeskred / Vanntilførsel
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ved vurdering av sørpeskredfare er snøen sin struktur og tekstur
viktig, fordi enkelte typar snø er meir utsett for å danne sørpeskred enn andre. Rapporten skildrar dataanalyse og feltforsøk gjort vintersesongen 2018/2019. Målsetjinga har vore å finne ut meir om kritisk vasstilførsel for utløysing av sørpeskred i ulike snøtypar. På sikt er målet å utvikle eigne terskelverdiar for vasstilførsel for ulike snøtypar, til bruk i regional varsling av sørpeskredfare. Studiet er ei vidareføring av Skuset (2018)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_36.pdf