Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utviklingen i samarbeidsformer i energibransjen : konklusjoner etter spørreundersøkelsen og oppfølgingsbesøk høsten 2002
Ansvar:Kristin Kolseth
Forfatter:Kolseth, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:39 s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:338.465:621.31(481) / 334:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:14
Emneord:Kraftmarkeder / Kraftomsetning / Kraftselskaper / Nettselskaper / Organisering / Samarbeidsformer
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Seksjon for kraftmarked ved Energi- og markedsavdelingen i NVE
gjennomførte i løpet av våren og høsten 2002 en spørreundersøkelse for å kartlegge
utviklingen i samarbeidsformer i energibransjen. På bakgrunn av svarene fra
undersøkelsen ble det foretatt oppfølgingsbesøk hos 10 konsern med datterselskap
som driver henholdsvis nettvirksomhet med sluttbrukertilknytning og
omsetningsvirksomhet med salg til sluttbrukere. Rapporten inneholder funnene fra
spørreundersøkelsen og oppfølgingsbesøkene, samt en vurdering av selskapenes
samarbeidsformer opp mot gjeldende regelverk.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_14.pdf