Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Varmepumper i energisystemet : status og muligheter
Ansvar:redaktør: Ingrid H. Magnussen ; forfattere: Ingrid H. Magnussen ... [et al.]
Forfatter:Magnussen, Ingrid Helene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1513-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.577(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:60
Emneord:Energisystemer / Varmepumper
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Torgeir Ericson, Audun Fidje, Jon Erling Fonneløp, Benedicte Langseth, Ingrid H. Magnussen, William W. Rode og Bernt Saugen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Omlag halvparten av norske eneboliger har varmepumper, de fleste er
luft-luft varmepumper. NVE beregner at varmepumper leverte 15 TWh varme i bygningsmassen i 2015, med et elforbruk på 6,5 TWh. Trendfremskrivinger mot 2030 viser en økning til 18-20 TWh varme i 2030. En teknisk-økonomisk modellering viser et potensial på ytterligere 8 TWh varme fra varmepumper
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_60.pdf