Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Feda : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfattere: Kjartan Orvedal, Zenon Ortega Rengifo
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Ortega, Rengifo Zenon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1208-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2016:18
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Fedaelva / Kvinesdal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Fedaelva på strekningen fra sjøen til utløpet av Holefossen ved Birkelandstranda, like nedstrøms E39. Flomsonene er kartlagt ut fra dagens tilstand i vassdraget og basert på flom-, flomvannstands- og flomsoneberegninger. Soner for klimaframskrivninger tar utgangspunkt i lokale hydrologiske modeller koblet mot klimamodeller og utslippsscenarioer. Vannlinjeberegningene er utført med modellverktøyet Hec-Ras v.4.1.0. Flomsoneanalysene er utført med ArcGIS (Esri)
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_18.pdf