Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Datarapport for kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfatter: Vikas Thakur
Forfatter:Thakur, Vikas / medarb.: Dolva, Bjørn Kristoffer
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0822-1 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54(484.1)
Serie:NVE Rapport ; 2012:34
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlige etater
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 meter bredt og 450 meter langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i etatsprogrammet Naturfare - infrastruktur, flom og skred (NIFS) (2012-2015) tok et initiativ til å undersøke skredområdet, med særlig fokus på prøvetaking. Denne rapporten gir en oversikt over resultater fra felt- og laboratorieundersøkelsen, som er utført i regi av NIFS
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_34.pdf