Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Istykkelsesmålinger på Kjerringbotnbreen, Søndre Folgefonna (042.G)
Ansvar:Hallgeir Elvehøy
Forfatter:Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:13 s. - ill.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1997:22
Emneord:Bunntopografi / Istykkelse
Innhold:Denne rapporten omhandler metode og resultater fra istykkelsesmålinger med breradar og beregning av bunntopografien på den nederste delen av Kjerringbotnbreen på sørsiden av Søndre Folgefonna. Målingene ble gjort 9.mai 1997. Posisjonering ble gjort med differensiell GPS. Overflatehøyden er hentet fra kart i målestokk 1: 10 000 laget fra flybilder tatt 31. august 1995. Istykkelsen kunne bestemmes for ca 600 punkt langs 6 km profiler i et område på ca 1 km2. Største istykkelse var ca 230 meter. Kartleggingen viser at brebunnen ligger mellom 800 og 840 m o.h. i den midtre delen av bretungen minst 1.2 km innover fra brefronten. Usikkerheten i bunnhøyden er anslått til +/- 20 meter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_22.pdf