Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 1. kvartal 2012
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattere: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:77 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0799-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2012:17
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Ingri Guren, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen
Lund, Ingrid Magnussen, Kristian Rasmussen og Margit Iren Ulriksen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Første kvartal 2012 var uvanleg mildt, og våtare enn normalt. Totalt
var tilsiget 16,8 TWh, 7,5 TWh meir enn normalt. Dette sikra ei høg magasinfylling
og ved utgangen av kvartalet var fyllinga 50,5 prosent. Det er 12,5
prosenteiningar over det normale for årstida og 32,4 prosenteiningar høgare enn til
same tid i fjor. Noreg hadde eit kraftforbruk på 37,5 TWh i første kvartal, som er
2,3 prosent lågare enn i same kvartal i fjor. Dei siste 12 månadene har forbruket
vore 124,2 TWh, mot 129,7 TWh dei føregåande 12 månadene. Kraftproduksjonen
i Noreg var 42,3 TWh i første kvartal - ein auke på 32,3 prosent samanlikna med
same kvartal i fjor. Dei siste 12 månadene har den norske produksjonen vore 138,5
TWh, mot 117,7 TWh dei føregåande 12 månadene. Produksjonsauken har
samanheng med mildare og våtare vêr enn normalt det siste året. Dette medvirka
også til høg eksport til utlandet. I første kvartal hadde Noreg ein nettoeksport på
4,8 TWh elektrisk kraft, mot ein nettoimport på 6,4 TWh i første kvartal i fjor. Den
gode ressurssituasjonen kombinert med eit lågt forbruk gav eit lågt prisnivå i
engrosmarknaden for kraft. I snitt for fjerde kvartal var den gjennomsnittlege
elspotprisen i Sørvest- og Vest-Noreg 272 og 275 kr/MWh. I Aust-Noreg var
snittprisen 283 kr/MWh, medan den var 285 kr/MWh i Midt- og Nord-Noreg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_17.pdf