Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data
Ansvar:forfattere: Karianne Ødemark ... [et al.]
Forfatter:Ødemark, Karianne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:60 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0866-5 / 1501-2832
Klassenummer:551.577.2(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2012:78
Emneord:Korttidsnedbør / Kraftige regnskyll / Nedbørsmålinger / Pluviometer / Radar
Geografiske emneord:Østlandet
Note:Overtittel på omslag: Naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie
Forfattere: Karianne Ødemark, Eirik Førland, Jostein Mamen, Christoffer A. Elo, Anita V. Dyrrdal og Steinar Myrabø
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Korttidsnedbør på Østlandet er studert ved bruk av pluviometermålinger og radardata. Pluviometerdataene er brukt til studier av ekstreme nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller og til å produsere Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF) statistikk. Data fra værradar og pluviometre i Østlands-området er brukt til detaljerte studier av romlige mønstre i episoder med kraftig nedbør og til å vurdere sammenheng mellom 1-times nedbørintensitet fra radar og bakkemålinger
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_78.pdf