Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 4. kvartal 2009
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:vi, 80 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0706-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2010:1
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen,
Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind Willumsen, Kristian Rasmussen, Seming
Haakon Skau, Knut Hofstad, Kjell Thorsen og Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: I fjerde kvartal var temperaturene omtrent som normalt. Det
nyttbare tilsiget var 19,4 TWh, 2,8 TWh mindre enn normalt, mens det i hele 2009
var 124,9 TWh. Det norske kraftforbruket var 35,2 TWh, 1,1 prosent lavere enn
samme kvartal i fjor. For året som helhet var forbruket 121,5 TWh, 7,3 TWh lavere
enn i 2008. Reduksjonen har først og fremst vært i kraftintensiv industri. På tross
av relativt lavt forbruk forble produksjonen høy, og det ble satt norsk
produksjonsrekord 18. desember. 38,7 TWh ble produsert i fjerde kvartal, mens det
i hele 2009 ble produsert 130,5 TWh. Mye av dette ble eksportert til Sverige, hvor
kjernekraftproduksjonen var svært lav. Kombinasjonen av høy produksjon og tilsig
under normalt gjorde at magasinfyllingen ved utgangen av året endte på 67,6
prosent, som er 4 prosentpoeng under normalt. Mens Norden i 2009 importerte
netto 7,9 TWh elektrisk kraft, eksporterte Norge netto 9,0 TWh, hvorav 5,2 TWh til
Sverige. 17. desember kom elspotprisen i Nord- og Midt-Norge i noen timer opp i
11,8 kr/kWh, som er norsk prisrekord. De gjennomsnittlige elspotprisene steg fra
forrige kvartal, men er likevel omkring en tredjedel under fjerdekvartalsprisene fra
2008.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_01.pdf