Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Samtidighetsbetrakninger for flom i Drammenselva og sidebekkene i Mjøndalen
Ansvar:forfattere: Per Alve Glad, Eirik Traae, Martin Jespersen
Forfatter:Glad, Per Alve / Jespersen, Martin / Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1621-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2017:68
Emneord:Flom / Flomsikring / Hydrologiske forhold
Geografiske emneord:Buskerud fylke / Drammenselva
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I tilknytning til flomsikringsprosjektet i Mjøndalen er det sett på
det hydrologiske grunnlaget og de planlagte sikringstiltak. Gjennomgang av historiske data viser at det er en viss samtidighet mellom flom i Drammenselva og sidebekkene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_68.pdf