Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Floods in Norway
Ansvar:forfatter: Lars Andreas Roald
Forfatter:Roald, Lars Andreas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:[801] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2075-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:1
Emneord:Flomhistorikk / Flomhåndtering / Flomskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun digitalt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver historiske flommer som har rammet i alle deler av
det norske fastlandet fra 1340-årene til 2014. Den beskriver naturlige og menneskeskapte årsaker, flomskade og hvordan samfunnet har håndtert
skadeflommer under pågående hendelser og ved kartlegging, varsling, forbygninger og annen aktivitet. Forventete endringer i flomhendelser i Norge som følge av framtidige klimaendringer belyses ved eksempler på historiske flommer.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_01.pdf