Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Volumendringer på Harbardsbreen 1966-96
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:17 s. - ill.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1997:6
Emneord:Kartkonstruksjon / Nettobalanse / Volumendring
Geografiske emneord:Harbardsbreen
Innhold:Denne rapporten omhandler beregning av volumendringer på Harbardsbreen i perioden 1966-96. Beregningene er utført på den delen av breen som drenerer østover til Steindalselvi og Fivlemyrane kraftmagasin.Beregningene bygger.på en sammenligning av kart fra 1966 og 1996. Resultatet viser at volumet på denne delen av Harbardsbreen har minket med ca 124 mill.m3 vann i løpet av denne 30-årsperioden. På ca 30% av breens areal har volumet økt, mens på ca 70% har volumet minket. Volumøkningene har stort sett vært i områdene over 1600 m o.h. De største negative endringene er på de lavestliggende områdene med en vertikal høydeendring på mer enn 60 meter.Volumendringen, som er et uttrykk for breens nettobalanse i denne perioden, er sammenlignet med seks andre breer i et vest/øst-profil fra den maritime Ålfotbreen i Nordfjord til den kontinentale Gråsubreen i Øst-Jotunheimen. Sammenligningen viser at Harbardsbreen skiller seg ut med et relativt større underskudd i perioden 1966-96 enn andre breer.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_06.pdf