Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Ålen : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Kjartan Orvedal ; vannlinjeberegning: Kjartan Orvedal ; kartmedarbeider: Julio Pereira
Forfatter:Orvedal, Kjartan / medarb.: Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:47 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.1)
Serie:NVE Rapport ; 2012:11
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Gaula / Holtålen kommune
Note:Feil ISSN 1504-5161 i publikasjonen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Ålen, fra stryket ved Moan nedenfor Mo bru til litt oppstrøms Lund bru ved Ålen sentrum. Det er beregnet vannlinjer for flommer med gjentaksintervall middelflom, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000år. Beregninger av klimafremskrivninger viser at Ålen vil få en økning i fremtidige flommer med 20 % frem mot år 2100
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_11.pdf