Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Isstorm : ising på kraftforsyningsnettet
Ansvar:redaktør: Roger Steen ; forfatter: Bjørn Egil Nygaard og Svein Fikke
Forfatter:Nygaard, Bjørn Egil / Fikke, Svein / red.: Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0833-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.322:551.5]:621.315.1(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:44
Emneord:Forsyningssikkerhet / Ising / Kraftoverføring / Ledningsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ising på nettet er en av de enkeltfaktorer som har størst økonomiske konsekvenser for investeringskostnadene med nye kraftledninger, uansett spenningsnivå. I tillegg har ising, gjerne sammen med vind, betydelige konsekvenser
for driften av hele det elektriske nettet i Norge. Denne rapporten er ment å gi leseren en grunnleggende innføring i isens betydning for kraftledninger
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_44.pdf