Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Naustdal : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2012:23
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Bærelva / Nausta / Naustdal kommune
Note:Feil ISBN 978-82-410-0808-5 i publikasjonen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for nedre del av Bærelva og Nausta i Naustdal kommune. Det er laga flaumsonekart for 20-, 200- og 1000årsflaumen. Det er òg gjeve ein presentasjon av 200-årsflaumen i eit endra klima i år 2100
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_23.pdf