Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredet ved Mofjellbekken bruer (Skjeggestadskredet) : utredning av teknisk årsakssammenheng
Ansvar:redaktør: Stein-Are Strand og Trude Nyheim ; forfattere: Stein-Are Strand ... [et al.]
Forfatter:Strand, Stein-Are / red.: Nyheim, Trude
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[180] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1100-9 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54(482.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:53
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlige etater
Geografiske emneord:Holmestrand kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Vidar Gjelsvik, Vikas Thakur, Margareta Viklund, Eirik Traae, Trude Nyheim og Stein-Are Strand
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Formålet med rapporten er å bidra til å belyse den tekniske årsakssammenhengen til skredet som gikk 2. februar 2015 ved Mofjellbekken bruer (Skjeggestadskredet), og hvor Mofjellbekken bruer på E18 ble påført alvorlige skader
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_53.pdf