Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tilsynsrapport for 2006 : NVEs tilsyn
Ansvar:redaktør: Halvor Kr. Halvorsen ... [et al.] ; forfatter: Hilde T. Harket, Steinar Parelius og Ingunn Åsgård
Forfatter:Harket, Hilde Totland / Parelius, Steinar / red.: Halvorsen, Halvor Kristian / Åsgård, Ingunn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:25 s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:351.79+351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:6
Emneord:Norges vassdrags- og energidirektorat / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Redaktører: Halvor Kr. Halvorsen, Birger Bergesen, Nils Martin Espegren, Tore
Langset, Torfinn Jonassen, Gunn Oland, Lars Grøttå, Jon Arne Eie og Arthur
Gjengstø
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over NVEs tilsynsaktiviteter i 2006. Med
tilsyn menes den konkrete kontrollen med etterlevelsen av regelverket og
reaksjoner ved avvik. Tilsyn utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon, men
andre metoder benyttes også. Rapporten gir en oversikt over dokumenterte avvik
innenfor NVEs ansvarsområder. Avvik følges opp med varsel eller vedtak om å ta i
bruk reaksjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_06.pdf