Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 1999 : statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge
Ansvar:Frode Trengereid
Forfatter:Trengereid, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:25 s. + vedlegg - kol. fig.
ISBN/ISSN:82-410-0422-2 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2000:10
Emneord:Avbrudd / Elektrisk kraft / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Alle nettselskap har siden 1995 gjennomført en årlig innrapportering til NVE av spesifiserte nøkkeltall for avbrudd i energiforsyningen til egne sluttbrukere. NVE har med virkning fra 01.01.2000 endret forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forskriften omtaler nå også rapporteringsplikten til nettselskapene vedrørende data om avbruddsforhold til NVE. I forskriften er det bl.a. fastsatt ny rapporteringsfrist (1. mars hvert år), hvordan rapporteringsrutiner og format skal være, samt hvilke data som skal rapporteres.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2000/rapport2000_10.pdf