Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftverk; arkitektur, funksjon og teknologi : rapport fra FoU-forprosjekt 80176
Ansvar:redaktør: Helena Nynäs ; forfattere: Peter Forrás, Helena Nynäs
Forfatter:Nynäs, Helena / red.: Nynäs, Helena / forf.: Forrás, Peter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:83 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1977-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:351.85(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:52
Emneord:Forskning / Kompetansebehov / Kraftverk / Kulturlandskap / Kulturminner / Vannkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: For å øke forvaltningens kompetanse på vannkraftens kulturminner, i form av både enkeltminner og kulturmiljøer og spesielt sammenhengen mellom dem, er det nødvendig å utforske oppkomsten av vannkraftverk mer detaljert. En slik utforsking må ha et tverrfaglig, historisk og kontekstuelt perspektiv. Forståelsen av disse sammenhenger, utover de rent tekniske, er et lite utviklet kunnskapsfelt i Norge. Forprosjektet konkluderer med at det, i et samarbeid med kulturminneforvaltningen og kraftbransjen, bør forskes videre på egnede metoder som kan redegjøre for vannkraftens helheter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_52.pdf