Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skred ved Døla i Vefsn : undersøkelse av materialegenskaper : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Ragnar Moholdt
Forfatter:Moholdt, Ragnar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0909-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54(484.3)
Serie:NVE Rapport ; 2013:40
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Materialegenskaper / Naturskader / Skred
Geografiske emneord:Vefsn kommune
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport hvor
materialegenskapene til rekonsolidert siltig leire har blitt undersøkt etter at det gikk et skred ut mot elva Døla like øst for Mosjøen den 19. juni 2011. Grunnundersøkelser har blitt utført i flere omganger for å studere effekten av pågående rekonsolidering
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_40.pdf