Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Levanger : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; vannlinje: Kjartan Orvedal ; kart: Julio Pereira
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Pereira, Julio
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:36, [8] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0878-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.2)
Serie:NVE Rapport ; 2013:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Levanger kommune / Levangervassdraget
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Levangervassdraget, fra E6 til
utløpet i hav. Denne rapporten kartlegger dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom-, flomvannstands- og flomsoneberegninger på den aktuelle strekningen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_10.pdf