Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • v
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 4. kvartal 2007
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:92 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0657-9 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2008:1
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Karl Magnus Ellinggard, Erik Holmqvist, Håkon Mørch
Korvald, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Ellen
Skaansar og Kjerstin Dahl Viggen
Innhold:Sammendrag: Tilsiget av vatn til dei norske og svenske kraftmagasina var som
normalt i fjerde kvartal. For heile 2007 hadde Noreg 22 TWh meir tilsig enn normalt.
Ved utgangen av 2007 var det 6,8 TWh meir energi i dei nordiske vassmagasina enn
vanleg. I 2007 var den totale nordiske kraftproduksjonen 393 TWh, og det nordiske
kraftforbruket var 396 TWh i 2007. Dette er nye rekordar. Det norske forbruket var
126,9 TWh i 2007, og det er 1,1 TWh høgare enn den førre rekorden. Høgt tilsig og
høg kraftproduksjon i 2007 trekk i retning av høgt forbruk. Særleg forbruket av
pumpekraft og tap knytt til eksport av elektrisk kraft er høge i våtåra. Kraftintensiv
industri nytta litt mindre kraft i 2007 enn i 2006, medan forbruket i alminneleg
forsyning aldri har vore høgare. Jamvel om magasinfyllinga framleis er høg har
normale tilsig og auka forbruk leia til høgare kraftprisar i alle områder i fjerde kvartal.
For 2007 under eitt var børsprisen på elektrisk kraft i Sør-Noreg 20,6 øre/kWh, og
det er 48 prosent lågare enn i 2006. Prisen i Midt-Noreg var 23,7 øre/kWh, medan
han var 23,6 øre/kWh i Nord-Noreg.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_01.pdf