Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore)
Ansvar:Knut Hofstad ; Lars Tallhaug
Forfatter:Hofstad, Knut / Tallhaug, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008.- rev. utg.
Omfang:27 s., [11] pl. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0665-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(26+481)
Serie:NVE Rapport ; 2008:9
Emneord:Offshore / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: (Revidert utgave av NVE rapport 1-2007)
Revidert utgave av NVE Rapport 1:2007
Innhold:Sammendrag: NVE har tidligere, som et første skritt, gjennomført en forenklet
kartlegging av de fysiske vindkraftressursene utenfor norskekysten. I denne
rapporten gjøres det anslag på hvor stor del av de påviste ressursene, som under
nærmere angitte forutsetninger, kan bygges ut. Generelle miljøspørsmål som
estetikk og tilgjengelighet i de nære havområdene er ikke tatt i betraktning.
Hensikten med denne undersøkelsen har vært å belyse hvor stort det
teknisk/økonomiske offshore vindkraftpotensialet er.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_09.pdf