Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Probabilistiske analyser av grunnundersøkelser i sensitive leirområder : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Maj Gøril Bæverfjord ... [et al.]
Forfatter:Bæverfjord, Maj Gøril
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:47, 2 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0861-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2012:73
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi, symbol- og ordliste
Innhold:Sammendrag: Dette FoU-oppdraget tar sikte på å identifisere sviktsannsynlighet og pålitelighet basert på ulik grad av felt- og laboratorieundersøkelser. Det skal legge opp til et løp der man forsøker å kvantifisere usikkerheten i geotekniske parametere for forskjellige nivåer av undersøkelser, og knytte dette opp mot pålitelighet. Videre vil dette benyttes for å vurdere sviktsannsynlighet for ulike scenarier av
undersøkelsesomfang i forhold til skråningsstabilitet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_73.pdf