Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ)
Ansvar:redaktør: Ann-Live Øye Leine ; forfattere: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:62 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1179-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2015:127
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Oppland
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med at det skal utarbeides en Regional plan for
Gudbrandsdalslågen (RPL) skal NVE bidra med kunnskapsgrunnlag i form av bla. flomberegninger som grunnlag for vannlinjeberegninger. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for nøkkelpunkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_127.pdf